Mgr tłumacz języka polskiego, przysięgły, Warnitzer Str. 19, 13057 Berlin, Tel/FAX: +49 (30) 9285418

Mitglied im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. seit 1994.

Nützliche Links

Oferta

Tłumaczenia ustne i pisemne w języku polskim. Tłumaczenia pisemne obejmują:
 • świadectwa,
 • odpisy akt,
 • umowy,
 • dokumenty urzędowe,
 • dokumenty z dziedzin: ekonomiki, rachunkowości, controlling,
 • dokumenty z dziedziny prawa, w sensie ogólnym, a szczególnie prawa pracy,
 • korespondecja firmowa,
 • teksty specyficzne z dziedzin bankowości i kredytowania firm,
 • teksty z dziedziny ubezpieczeń,
 • koresponedencję prywatna, pisma osobiste i.t.p.

Tłumaczeń ustnych jako tłumacz przysięgły dokonuje się m.in. w:

 • Sądach
 • Policji
 • Urzędach Stanu Cywilnego m.in.
  - przygotowania do ślubu
  - śluby oraz
 • w innych urzędach
Poza tym:

Tłumaczenia ustne i pisemne dla firm obejmują korespondencje, rozmowy telefoniczne, tłumaczenia przy spotkaniach firm.

W przedpolu wykonania zlecenia prosiłabym o krótkie przedstawienie tematów przewidzianych do tłumaczenia.

Możliwe są indywidualne uzgodnienia z zleceniodawcą co do:

 • treści,
 • formy, oraz
 • terminu przewidywanych tłumaczeń.

Możliwe są również induwidualne szybkie uzgodnienie przez telefon komórkowy, co musi być możliwie szybko potwierdzone na piśmie.

Uzgodnienia cenowe – zapraszam do rubryki Ceny.

Navigation des Seitenendes